Mesafeli Satış Sözleşmesi1. TARAFLAR

1.1 SATICI

wepro.com.tr - Doğu Gürdal

1.2 ALICI

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin(Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3. HİZMET BİLGİLERİ:

İşbu Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Alınan ürün:

Satış Fiyatı (Vergiler dahil):

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı, satın almış olduğu hizmet veya ürünün özellikleri ve ücretlendirmesi ile ilgili yukarıda belirtilen hususları anladığını kabul eder.

4.2 Alıcı, 06 Mart 2011 tarihli 25866 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 7 maddesinde belirtilen cayma hakkının wepro.com.tr platformunda verilen ilan hizmeti için fillen mümkün olmadığını aynı maddenin f bendinde belirtilen “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabii değildir” ibaresinden haberdar olduğunu kabul eder.

4.3 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.4 İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.5 İşbu Sözleşme, Alıcı için wepro.com.tr Kullanım Koşulları'ndan ve eklerinden kaynaklanan ve içeriğinde yer alan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, wepro.com.tr Kullanım Koşulları ve eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

5. CAYMA HAKKI:

Bu sözleşmede anılan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve alıcıya anında teslim edilen gayri maddi ürünler için alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. wepro.com.tr platformunda servis kullanımı hakları satın alımı veya kiralaması, altyapı ve yazılım bileşenleri, uygulama ve diğer yazılımsal ürünler vs için, alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.

6. YETKİLİ MAHKEME:

İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 01 Ocak 2019, Pazartesi tarihinde oluşturulmuştur.

SATICI

wepro.com.tr - Doğu Gürdal

ALICI

Wepro e-ticaret siteleri ödeme alt yapıları iyzico tarafından sağlanmaktadır. Wepro iyzico resmi çözüm partneridir.

Wepro internet siteleri alt yapıları Linode bulut sunucularında barındırılmaktadır. Wepro Linode resmi çözüm partneridir.

Tüm hakları saklıdır, wepro.com.tr ©2024.
Developed and powered by